by artist mPetre – Bilder från verkligheten, på ett annat sätt …

HDR och tonemapping

Här nedan följer några exempel på bilder som är fotograferade med flera exponeringar och sedan sammansatta till en bild.
Tekniken kallas HDR, High Dynamic Range.
HDR används för att klara ett extremt stort intensitetsomfång, det vill säga att man i samma bild kan få teckning i väldigt mörka och väldigt ljusa bildpartier, skuggpartier och högdagrar.

Hur går det till att ta en HDR-bild?
Man tar alltså flera bilder med olika exponeringar på samma objekt , normalt exponerad, underexponerad och överexponerad. Antalet exponeringar är normalt mellan tre till sju, med fler ökas dynamiken.
För bästa resultat använder man slutartiden för att förändra exponeringen. Använder man olika bländare så förändras även skärpedjupet mellan de olika bilderna vilket inte är så lyckat. Kameran bör vara monterad på ett stativ och användandet av fjärrutlösare är att föredra.
Därefter så sätter man samman de olika exponerade bilderna i något bildbehandlingsprogram eller i ett program framtaget enkom för HDR t ex Photomatix som även har möjlighet till efterföljande tonemapping.

Många kameror har automatisk funktion för sk gaffling av exponering. En del har även gaffling av vitbalans, fokus eller blixtstyrka.
Ordet fotografi kommer från grekiskans φως phos (ljus) och γραφίς graphis (pensel), och betyder, fritt översatt, ”måla med ljus”.

Fler bilder tagna med HDR-teknik finns i albumet Den Skapade Bilden
 


 

All photos at nikonfoto.se © 2012 Peter Möller, all rights reserved

/ Peter M

eXTReMe Tracker